Praktisch

Tarieven

 

Kinderopvang De Pagadder werkt inkomens gerelateerd.

d.w.z. dat je voor de opvang een tarief afhankelijk van je inkomen betaalt.

 

De dagprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang :

Voor opvang minder dan 5 uur : 60% van het inkomenstarief

Voor opvang vanaf  5 uur en minder dan 11 uur : 100% van het inkomenstarief

Voor opvang meer dan 11u : 160% van het inkomenstarief

In deze dagprijs zijn de meeste kosten inbegrepen, zoals eten, verzorging, personeel,…Sommige dingen zijn niet inbegrepen in deze prijs , zoals melkpoeder,  pampers, heen- en weerboekje, enz.

 

Hoe bereken je de dagprijs?

 

De dagprijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je berekent zelf de prijs  via het berekeningsintrument op de website van Kind & Gezin op de volgende manier :

 

STAP 1 :

Registreer je op de website van Kind & Gezin.

Surf naar www.kindengezin.be en klik linksboven op de homepagina ‘Mijn Kind & Gezin’

En volg verdere stappen. Deze registratie moet maar 1 keer gebeuren !

Wat heb je nodig ?

Een eigen emailadres

Een e-ID met pincode en kaartlezer of Federaal token

 

STAP 2 :

Bereken je inkomenstarief en vraag het  ‘attest inkomenstarief’ aan

Hoe ?

Surf naar www.kindengezin.be  en klik linksboven op de homepagina ‘Mijn Kind & Gezin’  en  klik op ‘Voor ouders :  je  inkomenstarief kinderopvang’

Meld je aan  met je e-ID of federaal token

Door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen vanuit de databank van de FOD Financiën en het Rijksregister, en wordt het tarief automatisch berekend.

Vraag je attest aan

 

STAP 3 :

Je krijgt het attest via e-mail,  stuur het door naar de.pagadder@skynet.be of print het  af en bezorg het aan de verantwoordelijke.

!!! De eerste berekening vraag je de maand voorafgaand aan de maand waarin de kinderopvang start.

Het inkomenstarief geldt zolang je kind naar de opvang komt tot het 3 jaar wordt tenzij een herberekening nodig is. Jaarlijks krijg je een nieuw attest met de geïndexeerde ouderbijdrage.

 

Ziekte

 

Hierbij verwijzen naar de checklist van Kind en Gezin: :http://www.kindengezin.be/img/2012-checklist-ziektes-symptomen.pdf

 

 

 

Wat breng je mee naar de opvang ?


een genaamtekende verzorgingstas

een genaamtekende fopspeen, zonder ketting of koord, die in de opvang blijft

een genaamtekende knuffel (klein)

een genaamtekende en passende slaapzak, die in de opvang blijft

voldoende reservekledij (onder- en bovenkledij)

zalf voor de billetjes, die in de opvang blijft

neusspoeling ( spray of unidosissen), die in de opvang blijft

koortswerend middel

koortsthermometer, die in de opvang blijft

bij flesvoeding (poedermelk : apart doseerdoosje, genaamtekende steriele fles met juiste hoeveelheid plat water) EN reservefles en poeder

zonnecrème,  zonnepet of –hoed

een genaamtekende jas of trui


Welke documenten breng je mee?


Inlichtingenfiche

Attest met kindcode K&G

Doktersvoorschrift koortswerend middel


Kort voor de start  wordt er een ‘schriftelijke overeenkomst’opgemaakt. Dit houdt in dat er een opvangplan opgemaakt wordt welke dagen van de week het kind aanwezig zal zijn voor een volle of een halve dag.

Aanmelden


De ouders kunnen altijd eerst telefonisch inlichtingen nemen of langskomen. Bij voorkeur op afspraak bij de coördinator Heidi Van Assche.

In een eerste gesprek geven we aan de ouders vooral praktische en administratieve informatie.

Deze informatie koppelen we aan een rondleiding door de kinderopvang.

Zodra de ouders een beslissing genomen hebben, kan het kind ingeschreven worden.

De inschrijving is pas definitief na het storten van 150 € op ING rekening nr.IBAN: BE93 3630 1476 6167

Voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen vóór aftrekbare bestedingen lager dan 27000 euro

is de reserveringswaarborg  50 euro.

Het reservatiegeld wordt op het einde van de opvang terug betaald.

Enkel in geval van onderbreking van de zwangerschap wordt dit reservatiegeld terugbetaald (getuigschrift van de dokter).

Enkele weken vóór de geplande opnamedatum wordt contact genomen met de ouders om de laatste afspraken te maken

in verband met de opname (inlichtingenfiche invullen, opmaak schriftelijke overeenkomst met opvangplan,wenmoment,…)