Werking

Personeel

Kinderopvang De Pagadder beschikt over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en  Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur.

De begeleidsters, die instaan voor de verzorging en opvoeding van de kinderen werken onder rechtstreeks toezicht van de kinderverpleegkundige, Heidi Van Assche.

Alle medewerkers worden gestimuleerd om regelmatig deel te nemen aan vormingen of bijscholingen, als aanvulling bij de genoten opleiding.

Gedurende het schooljaar, krijgen ook studenten de kans stage te lopen in onze kinderopvang. Zij werken onder toezicht van de vaste medewerkers.

Toeganscontrole

De kinderopvang beschikt over een toegangscontrole, om te voorkomen dat iemand de opvang ongemerkt binnenkomt en verlaat.

Het binnenkomen is dus enkel mogelijk met een toegangscode. Bij de start in de opvang krijgt ieder kind een persoonlijke toegangscode.

Het is belangrijk dat die toegangscode telkens bij het brengen en het halen van het kind gebruikt wordt. Er is namelijk ook een registratiesysteem voor aanwezigheden aan verbonden.

Leefgroepen

We werken in verschillende leefgroepen opgesplitst volgens leeftijd : één baby- en kruipersleefgroep en 2 peuterleefgroepen.

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefgewoontes.

Bij de jongere kinderen wordt er extra aandacht besteed aan het individuele kind.

In overleg met de ouders proberen we zoveel mogelijk het ritme en de gewoonten van thuis over te nemen.

Dit is heel belangrijk in zijn gewenningsproces in de opvang.

Naarmate jouw kindje ouder wordt, kan het zich gemakkelijker aanpassen aan het vast dagritme van de leefgroep. De oudste kindjes krijgen aangepaste activiteiten en andere uitdagingen, dit ter voorbereiding van de kleuterklas.

Regelmatig zijn er groepsactiviteiten. Daarnaast kunnen de kindjes ook vrij spelen.